Cây và hoa trường tiểu học số 1 Quảng Châu

20141022_103334 Hoa phượng Anh QTV 1 2 1 3 1