Lãnh đạo đạo xã Quảng Châu và lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo trường

Ảnh HC (30)