Ban chấp hành chi uỷ chi bộ

Ban chấp hành chi uỷ chi bộ

1. Bí thư Chi bộ: Thạc sĩ Đàm Thị Vân Anh; 2. Phó Bí thư Chi bộ: Thạc sĩ Nguyễn Bình Tài; 3. Uỷ viên Ban chấp hành:…