CHUYÊN ĐỀ ATGT

Triển khai Chuyên đề ATGT: Đi bộ an toàn và ngồi trên xe đạp, xe máy an toàn.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, đám đông và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, giày và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, cây và ngoài trời