HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CỤM

Chúc mừng Hội khỏe Phù Đổng cụm thành công.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời