CẢNH QUAN SÂN TRƯỜNG

 Hai tháng sau cơn bão số 10, màu xanh đã trở lại trên sân trường TH số 1 Quảng Châu.

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời