CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

Chào Cờ đầu tuần, trao giải cho các lớp trong Hội thi “Sáng tạo với các chất liệu tái chế” và các trò chơi. Xin chúc mừng tập thể các lớp đạt giải. B612_20190225_072721_660 B612_20190221_151359_204 B612_20190225_072919_659 B612_20190225_072828_847 B612_20190221_150448_189 B612_20190225_072559_412