ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngày 04/11/2019 Liên đội Trường tiểu học số 1 Quảng Châu long trọng tổ chức Đại hội Liên đội lần thứ 26. Tới dự có các thầy cô trong BCH chi bộ; Ban thường vụ đoàn xã; các thầy cô Phụ trách Chi đội, lớp nhi đồng; các anh chị Đoàn viên, huynh trưởng. Đại hội cũng đã bầu ra 09 bạn Đội viên tiêu biểu vào BCH Liên đội Nhiệm kỳ 2019-2010.B612_20191104_170332_383

B612_20191104_160639_752

B612_20191104_160651_335

B612_20191104_165424_245

B612_20191104_160635_388

B612_20191104_164625_569

B612_20191104_161052_431

B612_20191104_170444_353

B612_20191104_160849_240

B612_20191104_160149_287

B612_20191104_160422_370

B612_20191104_160119_534

B612_20191104_155226_277

B612_20191104_160908_188B612_20191104_170332_383

B612_20191104_160639_752

B612_20191104_160651_335

B612_20191104_165424_245

B612_20191104_160635_388

B612_20191104_164625_569

B612_20191104_161052_431

B612_20191104_170444_353

B612_20191104_160849_240

B612_20191104_160149_287

B612_20191104_160422_370

B612_20191104_160119_534

B612_20191104_160122_569

B612_20191104_170442_021

B612_20191104_161311_061

B612_20191104_155226_277

B612_20191104_160908_188