ÁO ẤM CHO EM

Ngày 19/01/2018 Chương trình “Áo ấm cho em” đợt II đã được triển khai. Có 20 bạn học sinh đã nhận được những chiếc áo, quần đầy ý nghĩa. Cảm ơn lòng hảo tâm của gia đình anh chị Nam – Mai Anh thôn Di Luân xã Quảng Tùng. Các em vẫn cần lắm những tấm lòng như thế.

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người