Chào cờ đầu tháng 4

Một tiết chào cờ đầu tháng. Chúc tâp thể giáo viên và học sinh một tuần học vui vẻ,  đat được nhiều kết quả cao. IMG20180402070912IMG20180402071107IMG20180402071101