Chương trình tiếp sức đến trường.

Chương trình tiếp sức đến trường tặng 11 chiếc áo ấm cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

B612_20190122_154248_831 B612_20190122_154245_828 B612_20190122_154243_345in