CÔNG TRÌNH MĂNG NON

Công trình Măng non “Cổng trường An toàn Giao thông” Chào mừng Đại hội Đoàn đã hoàn thành.

24958641_622425451481648_3492916912030871492_o 24883621_622425181481675_8627393703555819363_o 25181997_622425161481677_5269448859164317281_o