ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2018-2019

FB_IMG_1541036673422 FB_IMG_1541036677130 FB_IMG_1541036688702 FB_IMG_1541036680818 FB_IMG_1541036669063 FB_IMG_1541036692477 FB_IMG_1541036684214Đại hội Liên đội năm học 2018-2019 thành công