HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM

Ngày sách không chỉ tôn vinh, đề cao giá trị của sách là món ăn tinh thần quý giá, giúp lưu giữ, mở mang kiến thức cho chúng ta, mà việc đọc sách góp phần hình thành nhân cách của con người. Chính vì điều đó Trường TH số 1 Quảng Châu tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021″ giúp nuôi dưỡng tình yêu với sách và góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.FB_IMG_1618896156030

B612_20210420_074237_412

B612_20210420_074412_622

FB_IMG_1618896073087

B612_20210420_080819_864

B612_20210420_075211_832

B612_20210420_073945_220

FB_IMG_1618896144299

FB_IMG_1618896182639

B612_20210420_075002_947

IMG_20210420_094824

B612_20210420_073918_156

FB_IMG_1618896186794

FB_IMG_1618896061467

B612_20210420_075253_469

IMG_20210420_094845

FB_IMG_1618896047275

FB_IMG_1618896122556

IMG_20210420_094820

B612_20210420_085840_469

B612_20210420_074012_118

FB_IMG_1618896175347

FB_IMG_1618896179206

FB_IMG_1618896069063

FB_IMG_1618886994089

B612_20210420_090020_271

FB_IMG_1618896118193

FB_IMG_1618896053148

B612_20210420_074200_127