HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI VÀO NGÀY 4/5

Sáng ngày 4/5/2020 công tác đón học sinh trở lại đã hoàn thành. 100% học sinh được trang bị khẩu trang; đo thân nhiệt và khử trùng tay trước khi vào trường.FB_IMG_1588553769276

FB_IMG_1588553786374

FB_IMG_1588553750032

FB_IMG_1588553766569

FB_IMG_1588553747329

FB_IMG_1588553743898

FB_IMG_1588553752974

FB_IMG_1588553759077

FB_IMG_1588553761972

FB_IMG_1588553771935

FB_IMG_1588553777820

FB_IMG_1588553756157

FB_IMG_1588553782155

FB_IMG_1588553774550

FB_IMG_1588553741029