HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM 2021

Chúc mừng đc Cao Thị Kim Oanh đạt giải cao trong Hội thi báo cáo viên giỏi, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở năm 2021.IMG_20210709_145531

IMG_20210709_145544

IMG_20210709_145521

IMG_20210709_145527

IMG_20210709_145512