KẾT QUẢ OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP HUYỆN

Sáng 29/01/2018 Ban giám hiệu nhà trường đã thưởng nóng cho Giáo viên bồi dưỡng cùng bạn Nguyễn Thị Diệu Linh đạt giải 3 và bạn Lê Khánh Linh đạt giải KK Hội thi “Olimpic Tiếng Anh” cấp huyện năm học 2017-2018.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời