Kỉ niệm lễ đón nhận huân chương Lao động hạng 3

HC (180) HC (73) HC (36) HC (35) HC (34) HC (33) HC (32) HC (31) HC (30) HC (29) HC (28) HC (27) HC (26) HC (25) HC (24) HC (23) HC (22) HC (21) HC (20) HC (19) HC (17) HC (16) HC (15) HC (14) HC (13) HC (12) HC (11) HC (10) HC (9) HC (8) HC (7) HC (6) HC (5) HC (4) HC (3) HC (2) HC (1) HC (1)