Ngày hội

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe,  tiến bước Lên đoàn; công nhận chuyên hiệu RLĐV và trao tặng đàn gà khăn quàng đỏ” Năm học:2017-2018.
IMG20180314081638 IMG20180314083745 IMG20180314075011 IMG20180314084602 IMG20180314083041 IMG20180314083738 IMG20180314083649 IMG20180314084345 IMG20180314082234 IMG20180314080926 IMG20180314083325 IMG20180314074738