OLYMPIC TIẾNG ANH

Chúc mừng bạn Diệu Linh và Khánh Linh đã đạt giải Ba và KK Hội thi OLIMPIC Tiếng Anh cấp huyện.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản