PHÒNG CHỐNG COVID-19

Sáng ngày 7/5/2021: Thực hiện công tác chỉ đạo của các cấp về công tác tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Trường Tiểu học số 1 Quảng Châu tổ chức đo thân nhiệt và sát khuẩn cho học sinh trong toàn trường. Cũng trong sáng hôm nay Liên đội triển khai kiểm tra công tác phòng dịch ở các lớp gồm khẩu trang, dụng dịch sát khuẩn và nước uống.B612_20210507_070027_380

B612_20210507_070213_834

B612_20210507_070156_113

B612_20210507_070037_408

B612_20210507_070243_401

B612_20210507_070357_400

B612_20210507_070033_881