RUNG CHUÔNG VÀNG

Chương trình Rung chuông vàng của các học sinh Trường TH số 1 Quảng Châu.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bàn và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đám đông và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn, giày và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời