Sinh hoạt đầu tuần toàn trường (tháng 10/2016)

Chào cờ 1 Chào cờ 2Giang 6Giang 5