TẬP HUẤN

Ngày 6-7/11/2021 Trường TH số 1 Quảng Châu tham gia tập huấn MIMG20211107072541

IMG20211106082945

IMG20211107093635

IMG20211106082945ôi trường học tập an toàn và chất lượng.