TẬP HUẤN

Đúng 14h ngày 5/12/2019 Trường TH số 1 Quảng Châu tổ chức buổi Tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về tài liệu “Giáo dục ATGT cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019-2020. B612_20191205_154807_720

B612_20191205_141337_718

B612_20191205_151406_368

B612_20191205_140248_539

B612_20191205_140250_554

B612_20191205_140237_132

B612_20191205_140727_204

B612_20191205_141352_519

B612_20191205_151417_779

B612_20191205_160127_607

B612_20191205_151433_468