TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH LỚP 1

IMG20180924072727 IMG20180924073928 IMG20180924073336 IMG20180924070128 IMG20180924073931 IMG20180924073309Chương trình phối hợp trao tặng mũ bảo hiểm do tập đoàn Honda tài trợ cho học sinh lớp 1.