TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Món quà của Tuần lễ “Học tập suốt đời” trao cho 04 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

23600973_890582204426549_1312445502_o