TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG VIRUT CORONA

B612_20200203_072118_490

B612_20200203_072115_483

B612_20200203_072149_347Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do virut corona gây ra đến toàn thể giáo viên và học sinh.