Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học

Ngày 28/9/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều đánh giá học sinh tiểu học, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2016.

Đây là những quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT. Theo đó, vào giữa mỗi học kỳ và cuối năm học, giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kiển thức, kĩ năng để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo 03 mức hoàn thành tốt (thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục); Hoàn thành (thực hiện được các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục); Chưa hoàn thành (chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục). Đặc biệt, Thông tư quy định đối với học sinh lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra định kì môn Tiếng Việt, Toán vào giữa học kì I và giữa học kì II. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối kỳ và cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

Việc đánh giá đúng học sinh tiểu học giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, trải nghiệm ngay trong quá trình và kết thúc mỗi giai đoạn dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên, khích lệ và phát hiện khó khăn chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ; đưa ra nhận định đúng những ưu điểm nổi bật, hạn chế của mỗi học sinh, có giải pháp kịp thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

Nội dung chi tiết xem trong: TT 03 van ban hop nhat ban hanh quy dinh danh gia hoc sinh TH